UDZIAŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA W AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT “PSU NA BUDĘ”

UDZIAŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA W AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT “PSU NA BUDĘ”