UDZIAŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA W AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT „PSU NA BUDĘ”

UDZIAŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA W AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT „PSU NA BUDĘ”