Nasze wartości

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze

Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom, wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.

I. WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA
ZASADA: Bądź kulturalny

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 1. Używaj form grzecznościowych: „proszę\”, „dziękuję\”, „przepraszam\”.
 2. Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo\”.
 3. Pamiętaj o witaniu się i żegnaniu – używaj wyrażeń: „dzień dobry\”, „do widzenia\”, „cześć\”.
 4. Mów komplementy.
 5. Prawidłowo posługuj się sztućcami.
 6. Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.

II. WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
ZASADA: 
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 1. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw.
 2. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenia, złe samopoczucie).
 3. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 4. Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.
 5. Pamiętaj swój adres zamieszkania.
 6. Pamiętaj o zasadach zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 7. Nie biegaj po przedszkolu.
 8. Nie popychaj kolegów.
 9. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.
 10. Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 11. Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.
 12. Zachowaj ostrożność wobec nie znanych roślin.
 13. Zgłaszaj dorosłym uszkodzenia zabawek i sprzętu.
 14. Nie baw się lekarstwami, środkami chemicznymi, znalezionymi odpadkami (np. zbitym szkłem, brudnymi odpadkami).
 15. Nie baw się zapałkami.
 16. Nie baw się w miejscach niedozwolonych (np. w pobliżu ulic, na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych, na niestrzeżonych kąpieliskach).

III. WARTOŚĆ: ZDROWIE
ZASADA
: Dbaj o swoje zdrowie i innych

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).
 3. Hartuj swój organizm.
 4. Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
 5. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
 6. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 7. Myj zęby po posiłkach.
 8. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.
 9. Prawidłowo wydmuchuj nos.

IV. WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ (WSPÓLNOCIE)
ZASADA: Kontroluj swoje zachowanie/Dbaj o miłą atmosferę w grupie

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 1. Wyrażaj swoje emocje w sposób przez nas akceptowany.
 2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.
 3. Nie obrażaj się.
 4. Nie bądź agresywny.
 5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
 6. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.
 7. Słuchaj co mówią inni.
 8. Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.
 9. Dziel się z innymi tym, co masz.

V. WARTOŚĆ: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA
ZASADA: 
Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.
 2. Śmieci wyrzucaj do kosza.
 3. Prace plastyczne odkładaj do teczki.
 4. Dbaj o estetykę swojego wyglądu.
 5. Ubranie i buty pozostawiaj w szatni ułożone.
 6. Korzystaj z wycieraczki.
 7. Piasek z butów wytrzepuj do kosza.

VI. WARTOŚĆ: CUDZA WŁASNOŚĆ
ZASADA: Szanuj cudzą własność

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.
 2. Nie niszcz cudzej własności.
 3. Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

VII. WARTOŚĆ: RODZINA
ZASADA: Szanuj swoją rodzinę

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Poznaj swoje nazwisko.
 2. Poznaj dokładny adres zamieszkania.
 3. Poznaj imiona członków swojej rodziny.
 4. Szanuj swoich rodziców i dziadków.
 5. Nawiązuj przyjacielskie i serdeczne stosunki z rodzeństwem, opiekuj się młodszymi.
 6. Bądź troskliwy w razie choroby domowników.
 7. Poznaj pracę zawodową swoich rodziców.
 8. Bądź samodzielny.
 9. Dbaj o swoje ubranie, zabawki, książki.
 10. Wykonuj stałe obowiązki.
 11. Bierz czynny udział w obchodach świąt rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka…)

VIII. WARTOŚĆ: OJCZYZNA
ZASADA: Bądź dumny z faktu, że jesteś Polakiem

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Poczuj się Polakiem (mówisz po polsku, mieszkasz w Polsce).
 2. Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.
 3. Poznaj stolicę Polski.
 4. Poznaj piękno i bogactwo naszego kraju.
 5. Bierz udział w obchodach świąt ogólnopaństwowych.
 6. Poznaj pomniki polskiej historii (np. Wawel, Zamek Królewski).
 7. Poznaj piękno i bogactwo Ziemi Lubuskiej.

IX. WARTOŚĆ: ŚRODOWISKO NATURALNE
ZASADA: 
Szanuj środowisko naturalne

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Nie hałasuj w lesie.
 2. Nie śmieć.
 3. Nie niszcz grzybów trujących.
 4. Nie łam drzew.
 5. Nie depcz trawników.
 6. Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.
 7. Nie zrywaj roślin chronionych.
 8. Segreguj odpady.
 9. Oszczędzaj wodę.
 10. Oszczędzaj prąd.
 11. Oszczędzaj papier.

X. WARTOŚĆ: GODNOŚĆ OSOBISTA
ZASADA: Poznaj prawa dziecka

NORMY POSTĘPOWANIA:

 1. Poznaj i szanuj prawo do życia
 2. Poznaj i szanuj prawo do tożsamości (nazwiska, obywatelstwa, poznaj swoje pochodzenie)
 3. Poznaj i szanuj prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej
 4. Poznaj i szanuj prawo do szacunku
 5. Poznaj i szanuj prawo do wychowania w rodzinie
 6. Poznaj prawo do nauki, informacji
 7. Poznaj i szanuj prawo do czasu wolnego i wypoczynku
 8. Poznaj i szanuj prawo do ochrony zdrowia
 9. Poznaj i szanuj prawo do tajemnicy korespondencji, prywatności
 10. Poznaj i szanuj prawo do akceptacji mimo niepełnosprawności
 11. Poznaj i szanuj prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli (w formie ustnej, pisemnej i artystycznej)
 12. Poznaj i szanuj prawo do swobodnego i nieograniczonego dostępu do kultury
 13. Poznaj i szanuj prawo do posiadania własności i korzystania z niej bez przeszkód

LITERATURA:

 • S. Wlazło  „Jak widzę program wychowania w szkole\”. W: Dyrektor Szkoły 4/2000.
 • I.Borecka, D. Adamek „Konwencja praw dziecka – kilka uwag dla rodziców, nauczycieli i nadzoru pedagogicznego”. WOM w Wałbrzychu, 1992 r.
 • „Konwencja o prawach dziecka”. PK-UNICEF 1991 r.