Nabór do przedszkola 2020

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 – Zielona Góra.

Komunikat.
W związku z kwarantanną nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2020/2021 od 15 kwietnia do 30 kwietnia.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie uruchomiona 16 marca 2020 r.

Informacje dotyczące naboru, w tym szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalone Zarządzeniem nr 71.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 znajdują się pod adresem:  http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7578/Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021/  

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.