Nabór

UWAGA RODZICE !!!

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, zostanie uruchomione 17 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r. udostępniamy Państwu ofertę poszczególnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, biorących udział NABORZE 2019.
Szczegółową ofertę jednostek, znajdziecie Państwo się pod niżej wskazanym adresem:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego przypominamy Państwu szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 78.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2019 r.
Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego, będzie ono prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego poznajecie ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.
Wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteria związane z postępowaniem rekrutacyjnym i odpowiadającą im liczbą punktów oraz szczegółowy informator jak korzystać z systemu NABÓR 2019, otrzymacie Państwo przed uruchomieniem systemu.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta – Nabór do Przedszkoli 2019/2020

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola

UCHWAŁA NR V.122.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

UCHWAŁA NR XLVI.570.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o szczepieniach ochronnych lub odroczeniu obowiązkowego szczepienia ochronnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo