Program

Miejskie Przedszkole Nr 38 w Zielonej Górze jest placówką publiczną. Prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (warsztaty plastyczne, teatralne, warsztaty z udziałem rodziców).

W pracy opiekuńczo-wychowawczej kierujemy sie mottem Marii Montessori:

„Pomóż mi to zrobić samemu”

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej oraz programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej i promocji zdrowia: „Mały artsta” – plastyczny, „Mali Strażnicy przyrody” – ekologiczny, „Zdrowym być” – promocja zdrowia, „Czarodziejskie słowa” – teatralny, „Wkrótce będę przedszkllakiem” – adaptacyjny.

Od 1997 r. należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Chętne dzieci wprowadzane są w świat pisma. Dzięki temu poznają litery i nabywają umiejętność wczesnego czytania.

Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą sie dużą popularnością, min. rodzinne warsztaty plastyczne, spotkania ze specjalistami (logopeda, psycholog, rehabilitant), warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, strona internetowa przedszkola, uroczystości rodzinne, pikniki, przedstawienia teatralne rodziców dla dzieci, Festyn Rodzinny.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, min. z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, Biblioteką BROMBA I PRZYJACIELE, Komendą Policji, Parafią św. Urbana, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przedszkolami zielonogórskimi, Uniwersytetem Zielonogórskim, skansenem w Ochli, zagrodą w Czarnej.

Utrzymujemy kontakt z naszymi absolwentami i ich rodzicami – organizujemy spotkania integracyjne, warsztaty plastyczne, zapraszamy na Festyn Rodzinny, zbieramy informacje o losach naszych byłych przedszkolaków.

Na miejscu znajduje się centrum informacji dla nauczycieli i rodziców, udostępniające fachową literaturę i Internet.

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, tańca, kształcenia zintegrowanego, języka francuskiego i gimnastyki korekcyjnej. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą w oparciu o obserwację i diagnozę dzieci. Rozwijają zainteresowania dzieci – prowadzą kółka: teatralne, taneczne, komputerowe oraz warsztaty plastyczne. Specjaliści prowadzą zajęcia dodatkowe: rytmikę, zajęcia taneczne, gimnastykę kompensacyjną, język angielski oraz religię. Nauczyciele znają potrzeby wychowanków, troszczą się            o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny, tworzą warunki wspierające rozwój dzieci, udzielaja pomocy logopedycznej oraz organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci     z trudnościami; uczą samodzielności, przygotowują do podjęcia nauki w szkole, do życia  w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie       z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.