Zielona Góra, 13 sierpnia 2020 r.

UWAGA RODZICE! OD 1 WRZEŚNIA:

Przedszkole jest otwarte w godz. 6:30 – 16:30,

dzieci są przyjmowane do godz. 8:00, a wydawane do domu od godz. 14:00
(ze względu na dezynfekcję części wspólnych i organizację posiłków).

Wchodząc do budynku prosimy korzystać z wejścia głównego.

Osoby z zewnątrz (interesanci) mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa, poza godzinami przyjmowania i odbierania dzieci, nie przemieszczają się po budynku przedszkola.

Każda osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) oraz do dezynfekcji dłoni.
Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2m

Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatnia, korytarze) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem.
Rodzic po wyjściu z szatni, przekazuje dziecko pracownikom przedszkola w wyznaczonej strefie przy sali swojej grupy, stamtąd także odbiera dziecko, nie wchodzi do sali.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji – nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Jeśli dziecko przejawia objawy choroby będzie odizolowane od grupy, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

Kontakt z nauczycielem jest możliwy podczas konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu).
Organizacyjne sprawy grupowe przekazywane będą na mail grupy.

Przedszkole pozostaje w stałym kontakcie  z Urzędem Miasta Zielona Góra –
Dyrektorem Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych,
Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Drodzy Rodzice, z uwagi na zaistniałą sytuację celem lepszej komunikacji uruchomiamy dla Państwa skrzynki mailowe dla danej grupy przedszkolnej. W razie pytań będziecie mieli Państwo możliwość kontaktu z wychowawczyniami grup i z Panią Logopedą.

Grupa I KRASNOLUDKI (3-latki):
krasnoludki@mp38.pl

Grupa II JEŻYKI (4-latki):
jezyki@mp38.pl

Grupa III RYBKI (5-latki):
rybki@mp38.pl

Grupa IV Delfiny (6- latki):
delfiny@mp38.pl

Grupa V Kangurki (3,4,5-latki):
kangurki@mp38.pl

terapeuta zajęciowy i logopeda: logopeda@mp38.pl

Z pozdrowieniami i życzeniami Do rychłego zobaczenia – Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola 38

Zmiana formy pracy Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze

Z uwagi na potrzebę ograniczenia dynamiki infekcji Covid-19 informujemy, że ograniczona zostaje forma obsługi klientów. Sprawy załatwiane są drogą elektroniczną: info@mp38.pl lub dyrektor@mp38.pl  lub za pośrednictwem poczty.


Drodzy Rodzice!

Cyfrowe Polskie Radio Dzieciom przygotowało ofertę dla przedszkolaków – ponad 100 premierowych audycji w ciągu tygodnia specjalnie dla dzieci. Audycje są zgodne z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu oraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zachęcamy do korzystania – jest to bezpieczna alternatywa w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu. Bez reklam.

Serdecznie dziękujemy:

PANU TOMASZOWI S. tacie Hani za bezinteresowną pomoc w wymianie i naprawie urządzenia w akwarium w grupie Kangurków

TU ALLIANZ POLSKA S.A. za zorganizowanie wycieczki dla dzieci z grupy Tygrysków na wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego :))

Państwu Aleksandrze M.G. i Tomaszowi G., Rodzicom Basi z gr. Jeżyków, za bratki, które zdobią kwietnik przy wejściu do przedszkola :))

Panu Arkadiuszowi H., Tacie Kornelki

Pani Mariecie G. Mamie Joachima z grupy Papug za przygotowanie kącika teatralnego oraz pomocy dydaktycznych :))
Serdeczne podziękowania dla mam naszych absolwentów Pani Marty Mrówka i Małgorzaty Panasewicz za wzbogacenie naszego przedszkolnego zbioru czytelniczego 🙂

Font Resize
Kontrast