• https://www.mp38.pl/wp-content/uploads/2019/06/zielona-gora-przedszkole-38-2.jpg
 • https://www.mp38.pl/wp-content/uploads/2019/06/zielona-gora-przedszkole-38-3.jpg
 • https://www.mp38.pl/wp-content/uploads/2019/06/zielona-gora-przedszkole-38-4.jpg
 • https://www.mp38.pl/wp-content/uploads/2019/06/zielona-gora-przedszkole-38-1.jpg

Drodzy Rodzice,

6 maja otwieramy przedszkole dla dzieci.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7:00 do 16:00.

Przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00.

Deklaracje o chęci posłania dziecka do przedszkola, prosimy składać drogą mailową na adres: info@mp38.pl do 4 maja do godziny 15:00.

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Komunikat – NABÓR 2020

W związku z kwarantanną nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 18 maja.

 

UWAGA! OPŁATY ZA WYŻYWIENIE!

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za wyżywienie dzieci w okresie od 1.03.2020 r. do 14.03.2020 r. zostały naliczone, jednak Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38  w Zielonej Górze z dnia 1.04.2020 r. w sprawie odroczenia terminu płatności za wyżywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Zielonej Górze zostają odroczone na późniejszy czas.

Kwitki z naliczonymi kwotami (bez odsetek) otrzymacie Państwo, gdy zakończy się ograniczenie funkcjonowania przedszkola i wrócimy już do pracy, a w przedszkolu będą dzieci.

 

Drodzy Rodzice, z uwagi na zaistniałą sytuację celem lepszej komunikacji uruchomiamy dla Państwa skrzynki mailowe dla danej grupy przedszkolnej. W razie pytań będziecie mieli Państwo możliwość kontaktu z wychowawczyniami grup i z Panią Logopedą.

Grupa I KRASNOLUDKI (3-latki):
krasnoludki@mp38.pl

Grupa II JEŻYKI (4-latki):
jezyki@mp38.pl

Grupa III RYBKI (5-latki):
rybki@mp38.pl

Grupa IV Delfiny (6- latki):
delfiny@mp38.pl

Grupa V Kangurki (3,4,5-latki):
kangurki@mp38.pl

terapeuta zajęciowy i logopeda: logopeda@mp38.pl

Z pozdrowieniami i życzeniami Do rychłego zobaczenia – Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola 38

Zmiana formy pracy Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze

Z uwagi na potrzebę ograniczenia dynamiki infekcji Covid-19 informujemy, że ograniczona zostaje forma obsługi klientów. Sprawy załatwiane są drogą elektroniczną: info@mp38.pl lub dyrektor@mp38.pl  lub za pośrednictwem poczty.


Drodzy Rodzice!

Cyfrowe Polskie Radio Dzieciom przygotowało ofertę dla przedszkolaków – ponad 100 premierowych audycji w ciągu tygodnia specjalnie dla dzieci. Audycje są zgodne z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu oraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zachęcamy do korzystania – jest to bezpieczna alternatywa w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu. Bez reklam.

UWAGA! ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLE!

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola

Serdecznie dziękujemy:

PANU TOMASZOWI S. tacie Hani za bezinteresowną pomoc w wymianie i naprawie urządzenia w akwarium w grupie Kangurków

TU ALLIANZ POLSKA S.A. za zorganizowanie wycieczki dla dzieci z grupy Tygrysków na wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego :))

Państwu Aleksandrze M.G. i Tomaszowi G., Rodzicom Basi z gr. Jeżyków, za bratki, które zdobią kwietnik przy wejściu do przedszkola :))

Panu Arkadiuszowi H., Tacie Kornelki

Pani Mariecie G. Mamie Joachima z grupy Papug za przygotowanie kącika teatralnego oraz pomocy dydaktycznych :))
Serdeczne podziękowania dla mam naszych absolwentów Pani Marty Mrówka i Małgorzaty Panasewicz za wzbogacenie naszego przedszkolnego zbioru czytelniczego 🙂