Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.  Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.00 do 12.00.

6.30-7.00
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, praca indywidualna, zabawa swobodna przy stolikach, gry dydaktyczne

7.00-12.00

Zabawy swobodne, ćwiczenia poranna. 8.15 – I śniadanie. 9.00 zajęcia planowane są z dziećmi i kierowane przez nauczyciela (tzw. planowanie dnia). Stwarzane są sytuacje  inspirujące do podejmowania działań własnych w sali zabaw, sali gimnastycznej, pracowni plastycznej i na placu zabaw. Zabawy wyciszające. Odbywają się również zabawy, warsztaty plastyczne z dziećmi,  uroczystości przedszkolne, wycieczki, spacery oraz inne wynikające z organizacji dnia i tygodnia. 11.15 (10.45 w grupie najmłodszej) – II śnidanie. Zabawy na placu zabaw lub w sali.

12.00-16.30
Zabawy na placu zabaw lub w sali. Zabawy wyciszające, odpoczynek (leżakowanie) w grupie najmlodszej. 13.30 – obiad. Zabawy swobodne, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz mającymi problemy, terapia pedagogizna i logopedyczna, zabawy w ramach kołek zainteresowań, kontynuacja działań z pierwszej części dnia. Rozchodzenie się dzieci.

W ciągu całego dnia dzieci zachęcane są do samodzielności (czynności samoobsługowe, organizacja  zabaw, kontakty z równieśnikami i dorosłymi, rozwiązywanie problemów…)