Miejskie Przedszkole nr 38

65-273 Zielona Góra
ul. Braniborska 13

tel. (68) 327-25-69
tel./fax (68) 327-05-05

e-mail: info@mp38.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów, w razie możliwości, codziennie od 9:00 do 15:00 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania. (dyrektor@mp38.pl)

Wszystkim chętnym zainteresowanym pomocą dla Miejskiego Przedszkola Nr 38 podajemy numer konta Rady Rodziców:

PKO Oddział 1 w Zielonej Górze Nr 60 1020 5402 0000 0102 0153 9485

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Rodzice!
Z dniem 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe. Dane te przetwarzane są wyłączne do celów, dla których zastały podane. Ponadto w każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do tych danych, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy poprzez kontakt z administratorem.
Administrator Ochrony Danych Osobowych – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 38

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Natalia Gmurek – tel. kontaktowy 880 100 339,  adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola.