Kontrakt

KONTRAKT

ZAWIERANY Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 38

W ZIELONEJ GÓRZE

 1. Współpraca między rodzicami a przedszkolem opiera się na zasadach wzajemnej życzliwości, szacunku i zaufania.

 1. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielkami dokonywane są bez obecności dzieci.

 1. Staramy się we wszystkich sytuacjach stosować zasadę bezwyjątkowości.

 1. Znamy i respektujemy obowiązujący w Przedszkolu ROZKŁAD DNIA.

 1. Rodzice angażują się w życie Przedszkola w stopniu jaki sami uznają za odpowiedni.

 1. Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi (przestrzegamy zakazu przynoszenia drogich gadżetów).

 1. Rodzice są na bieżąco informowani o przejawach agresji u dzieci w celu ustalenia wspólnych form zaradczych.

 1. Przedszkole stwarza rodzicom okazje do współpracy:

  • Spotkania ze specjalistami

  • Zebrania grupowe z nauczycielkami

  • Dni pedagogiczne

  • Zajęcia otwarte

  • Rodzinne warsztaty plastyczne

  • Biblioteka

  • Uroczystości przedszkolne

  • Akcje dobroczynne

  • Strona internetowa

 1. Rodzice dokonują terminowych opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

 1. Rodzice odpowiedzialnie podejmują decyzje dotyczące pobytu dzieci w Przedszkolu podczas tzw. długich weekendów.

 1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka.