Tydzień Talentów-Recytatorski, Wokalny, Matematyczny, Konstrukcyjny, Plastyczny