Udział Oli Szczepańskiej i Oli Suchockiej z grupy Kangurów w konkursie plastycznym “Zielona Góra-moje miasto”