Tydzień Małego Patrioty – pokaz mody patriotycznej,