Tydzień Małego Patrioty – 11:11 odśpiewanie Hymnu Narodowego