NASZE KOLEŻANKI OTRZYMAŁY NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NASZE KOLEŻANKI OTRZYMAŁY NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ