UDZIAŁ DZIECI Z GRUPY III W WARSZTATACH PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH PT.MASKI

UDZIAŁ DZIECI Z GRUPY III W WARSZTATACH PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH PT.MASKI